Toleranse, aksept og taushetsplikt

Det å ikke føle seg akseptert av sine omgivelser, spesielt av de man er glad i, er en stor sorg og kan føre til stress, lav selvfølelse og et behov for å innsnevre seg og gjøre seg mindre enn man er. Dette i seg selv skaper gjerne muskelspenninger og smerter i tillegg til begrenset livsutfoldelse, og kan noen ganger føre til selvdestruktiv adferd og manglende evne til å inngå nære og varige relasjoner.

Mange mennesker opplever å slite med aksept/selvaksept, av forskjellige årsaker. Mange har helt andre formål med å gå i terapi, men opplever det likevel som spesielt vanskelig å søke hjelp fordi de ofte ikke føler at de kan stole på at behandlere og terapeuter vil møte dem og akseptere dem for det de er.

Dette vil kunne gjelde for endel homofile, bifile og transeksuelle, som noen ganger opplever at deres legning  blir problematisert av behandleren til tross for at dette kanskje ikke er så relevant i seg selv eller er den egentlig årsaken til at man søker behandling. Det hender imidlertid at seksuell legning blir en problemstilling når klienten opplever/har opplevd å møte mye fordømmelse hos andre (og noen ganger hos seg selv).

Det er helt opp til klienten å avgjøre hva som er den virkelige problemstillingen.

Andre som ofte opplever at det er vanskelig å søke hjelp er mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep, og mennesker som har slitt med rusproblematikk.

Det burde være en selvfølge, men ettersom mange opplever at det allikevel ikke er en selvfølge sier jeg det rett ut: De som kommer til meg kan forvente å bli akseptert og møtt akkurat slik de er. Alle mennesker er verdifulle i seg selv og har rett til å være og uttrykke det de virkelig er.

Taushetsplikt

Jeg har også hundre prosent taushetsplikt slik at det du forteller til meg aldri kommer videre. Taushetsplikten innebærer også at jeg “ikke gjenkjenner” deg på gaten dersom vi skulle møtes i andre situasjoner, med mindre du tar kontakt selv. Jeg vil heller ikke avsløre at du går til behandling. Hva du ønsker å dele i og utenfor behandlingsrommet er helt opp til deg.

Når det gjelder psykiske lidelser og rusproblematikk hender det vi anbefaler andre former for behandling når vi opplever at rosenmetoden kanskje ikke er den riktigste tilnærmelsesformen.

Legg igjen et svar