Rosenmetoden

“Dette arbeidet handler om transformasjon
fra den du tror du er til den du virkelig er.”
 
(Marion Rosen, grunnleggeren av rosenmetoden)
.

Rosenmetoden er en kraftfull metode for å redusere stress og for å nå fram til forbindelsen mellom kropp og psyke gjennom berøring. Rosenmetoden er ofte svært effektiv for å redusere kroniske muskelspenninger og deres dårlige innvirkning på fysisk og psykisk helse. Det er en verdifull teknikk for personlig vekst, for kroppsbevissthet, selvrealisering og tilstedeværelse. Selv om rosenmetoden i Norge ofte er ukjent for andre helsearbeidere som noe mer enn en del av det litt uklare samlebegrepet “alternativ terapi” , er rosenmetoden i USA ofte anbefalt av leger, psykoterapeuter og kiropraktorer som en behandlingsform som utfyller deres egen.

Rosenmetoden blir ofte brukt av mennesker som vil ha hjelp mot hodepine, ryggsmerter, muskelspenninger, leddsmerter, skader, søvnløshet og kroniske sykdommer som astma og utmattelsessyndrom. Metoden kan også være til stor hjelp for mennesker med spiseforstyrrelser og kan ikke minst virke helbredende for mennesker som har opplevd fysisk og psykisk mishandling eller seksuelle overgrep.

En “inn-i-kroppen” opplevelse

Man trenger imidlertid ikke nødvendigvis ha store “problemer” hverken fysisk eller psykisk for å få utbytte av metoden. Det er derfor vi kaller våre klienter for “klienter” og ikke for “pasienter”. Mange bruker dette som en metode for å oppnå dypere kroppsbevissthet, utvikle en bedre kroppsholdning, eller som en metode for å bli bedre kjent med seg selv, utvikle pustens kapasitet og bli mer fleksibel. Rosenmetoden er et ypperlig supplement til sportsutøvelse,  sang, meditasjon og yoga eller chi (qi) øvelser.

Hender som lytter

Rosenmetoden kjennetegnes av den direkte, men myke berøringen av kroppens spente muskler. Vi bruker hender som lytter og møter snarere enn hender som “fikser” og manipulerer. Kroniske spenninger er gjerne blitt til ved at vi har lært å holde tilbake følelser, ønsker og impulser som vi egentlig har hatt behov for å uttrykke. Ofte er årsaken til at vi holder følelsene tilbake forårsaket av en opplevelse av å ikke bli forstått, hørt, akseptert, møtt eller sett. Når disse spenningene endelig blir møtt og lyttet til, greier de ofte å slippe etter å ha holdt i årevis, ja kanskje et helt liv.

Ettersom avspenningen skjer, blir pusten dypere, og det er da de ofte glemte, underbevisste følelsene, minnene og holdningene kan komme frem i lyset og bevisstheten.

Rosenterapeuten har blitt trent til å legge merke til subtile forandringer i muskelspenninger og pustemønster. Hun eller han gjenkjenner disse forandringene som indikasjoner på at klienten slapper av og blir mer bevisst på sin kropp og sin indre opplevelse av verden. Rosenterapeuten svarer med berøringsformer og ord som tillater klienten å anerkjenne og slippe det som har blitt holdt tilbake av ubevisste muskelspenninger.

Ettersom prosessen finner sted slipper ikke bare kroniske muskelspenninger taket, men også gamle handlingsmønstre og vaner som har begrenset vår livsutfoldelse og påvirket vår helse negativt. Klienten opplever gjerne økt livskvalitet, nye muligheter i livet, økt selvinnsikt og friere utfoldelse både i kropp og sinn.

Mer om fordeler ved rosenmetoden her. På denne linken vil du også kunne lese om hvordan en behandling foregår.

.
.
.
.
.

Legg igjen et svar