Stressrelaterte plager og sykdommer

Innhold: Stressrelaterte fysiologiske plager. Psykiske reaksjoner. Langvarig stress kan medføre alvorlige lidelser. Hva er stress. Når faren over-signalet uteblir. Utbrenthet og stress. Hva skaper stress? Finnes positivt stress? Når blir stress negativt?

I rosenmetoden behandler vi ofte symptomer på og årsakene til kronisk stress. Dermed kan metoden indirekte motvirke og forebygge en rekke plager og sykdommer som er kan relateres til kronisk stress. Man bør alltid oppsøke lege dersom man har store plager slik at man kan avskrive andre årsaker enn stress, eller dersom symptomene er så alvorlige at det behøves medisinsk behandling i tillegg. I de aller fleste tilfeller handler det imidlertid om stress og kan behandles med den typen dyp avspenning rosenmetoden setter i gang.

Stressrelaterte fysiologiske plager:

 • Generelle spenninger og muskelsmerter (særlig nakke, skuldre og armer)
 • Ryggproblemer
 • Hodesmerter
 • Magesmerter
 • Forstoppelse
 • Manglende matlyst
 • Leddsmerter
 • Svimmelhet
 • Lysfølsomhet
 • Blodtrykksproblemer
 • Urolig hjerte
 • Stoffskifteproblemer
 • Blodsukkerfall
 • Tretthet
 • Utmattelse
 • Allergireaksjoner
 • Eksem
 • Blekhet
 • Skjelvende hender
 • Muskelkramper
 • Søvnproblemer
 • Manglende sexlyst / periodisk impotens

Stress kan også gi psykiske reaksjoner som:

 • Irritabilitet
 • Svingende humør
 • Distanse til egne følelser
 • Lavere stemningsleie

Over lengre tid kan mer alvorlige tilstander utvikles som følge av den kroniske stresstilstanden:

 • Økt blodsukker med mulighet for diabetes type 2
 • Benskjørhet (osteoporose)
 • Økte fettlagre
 • Nedsatt immunforsvar
 • Nedsatt helingsevne
 • Hjerte-karlidelser og alt dette kan medføre
 • Noen former for kreft kan ha sammenheng med stress og
  nedsatt immunforsvar
 • Depresjoner
 • Aggresjon
 • Angst
 • Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer
 • Fobier
 • Utbrenthet [1]

Hva er stress?

Stress er en spenningstilstand i kroppen som utløses av stresshormoner når hjernen oppfatter at det er behov for økt beredskap i kropp og sinn. I utgangspunktet er stress rett og slett en måte å gjøre oss i stand til å møte, mestre og overleve farer og andre utfordringer. Dette er med andre ord en livsnødvendig tilstand fra naturens side. Stress – eller den såkalte ”kjemp eller flykt” tilstanden er et naturlig svar på fare, frykt eller utrygghet. Når faren er over vil kropp og sinn fra naturens side falle tilbake til hvilemodus,
og kroppens funksjoner og hormonproduksjon gjenfinner sin naturlige balanse og harmoni.

Kronisk stress – når faren over-signalet uteblir

I vår moderne verden er vi sjelden utsatt for de akutte farene som urtidsmenneskene måtte være i stand til å møte. Det er sjelden et behov for beredskap mot en sulten løve. Men vår tid er full av krav, usikkerhet, konkurranse og såkalte tidsklemmer, behov for å leve opp til forventninger, frykt for å miste tilhørighet (på jobb eller skole for eksempel. Denne situasjonen pågår så å si hele tiden, og for urmennesket inne i oss oppfattes det som om løven går løs hele tiden, og faren oversignalet uteblir. Vi greier rett og slett ikke å finne ”av”-knappen. Utskillelsen av stresshormoner med dertil hørende spenninger i kroppen vedvarer, og stresstilstanden blir kronisk.

Utbrenthet og stress

En stresstilstand oppstår når et individ bevisst eller ubevisst føler seg truet, usikker eller redd for å ikke mestre tilværelsen. Hvis denne stresstilstanden blir langvarig og intens, kan det lede til at stressmekanismene ikke lenger virker, og vi kan få en fysisk og følelsesmessig kollaps som vi kaller utbrenthet. (Langvarig stress er en stor belastning på stressmekanismens feedbacksystem; Binyrene som frisetter stresshormoner svarer på de stresshormonene som via hjernen når tilbake til binyrene, som dermed blir overbelastet og inneffektive til de til slutt kan stoppe helt opp og lede til det vi kaller utbrenthet).

Hva skaper stress?

Å foreta en bevisst vurdering av en situasjon kunne for urmennesket bety forskjellen på liv og død, og slik fungerer vår kropp fremdeles. Hva er det som får vår psyke og vår kropp til å reagere med overlevelsesstrategier som om villdyret går løs hele tiden? Hva er vår tids ”løve”?

I sin bok “Stress – det lille øyeblikkets avspenning”, lister Mensendieck-fysioterapeut og psykolog Anne Brudevold opp en rekke sider ved det moderne liv som i seg selv utløser stress og kan lede til kronisk stress:

 • Krav
 • Konkurranse
 • Tidsklemme
 • Trussel om oppsigelse
 • Omstillinger, Nedbemanning
 • Å mislykkes
 • Press om å prestere, henge med og stå på for å bevare vår tilhørighet og vår posisjon, både i arbeidet og i privatlivet
 • Krav om å meste og lykkes 
 • Opplevelse av trussel eller fare
 • Angst og usikkerhet
 • Mindreverdsfølelse
 • Avmakt.

Det finnes også en rekke faktorer som har med barndom og oppvekst å gjøre. Disse faktorene har mye å si for hvordan vi takler det moderne livs stress.

Finnes positivt stress?

Vårt autonome nervesystem, som er selvstyrt og ikke underlagt vår vilje eller kontroll, aktiveres automatisk  og gir beskjed til binyrene om å utskille stresshormoner som umiddelbart innstiller vårt system på å overleve, som setter oss i stand til å mestre den foreliggende krisen eller utfordringen med en lang rekke hensiktsmessige reaksjoner. Dette systemet står alltid til vår disposisjon.

Våre kroppslige reaksjoner er som følger:

 • Pusten øker og bronkiene utvides så blodet opptar mer oksygen
 • Hjertet slår raskere og blodtrykket øker for å sikre bedre forsyning av oksygen og andre livsnødvendige stoffer
 • Blodårene i de indre organene trekker seg sammen slik at det kommer mer blod til musklene
 • Pupillene utvides så øynene bedre kan registrere alle bevegelser
 • Kroppen avkjøler seg ved å skille ut mer svette
 • Det frigis sukker fra leveren og fettsyrer fra depoter for å gi økt energi
 • Blodet koagulerer raskere for å kunne stoppe blødninger raskere ved skade
 • Musklene spennes for å forberede seg på kamp eller flukt (eller ”ligg død” reaksjonen)

Også sinnet opplever beredskap med det formål å overleve og takle en utfordring:

 • Konsentrasjonsevnen øker
 • Kreativiteten øker
 • Vi blir i stand til å ta grenseoverskridende sjanser

Når blir stress negativt?

Stress blir dermed bare en negativ tilstand dersom den vedvarer så lenge eller er så voldsom at man ikke greier å finne ”av”-knappen. Når stress blir kronisk, vår vanlige tilstand, får vi ikke det naturlige avbrekket som omstiller hormonproduksjonen og andre kroppslige reaksjoner til hvilemodus og oppladning. Uheldige reaksjoner kan oppstå og gir mange velkjente symptomer som hører under stress, slik vi har nevnt over.[1] Anne Brudevold: Stress og det lille øyeblikkets avspenning (Noras Ark)2008, s. 15-16

[2] Anne Brudevold: Stress og det lille øyeblikkets avspenning (Noras Ark)2008,
side 12-14

Legg igjen et svar