Posttraumatisk stress

Posttraumatisk stress er en betegnelse på stressreaksjoner som er forbundet med en traumatisk opplevelse. Noen ganger er denne typen reaksjoner så alvorlige og langvarige at man snakker om “posttraumatisk stresslidelse” eller “posttraumatisk stress-syndrom” (PTSD), en lidelse som regnes under alvorlige angstlidelser. Selv om man ikke utvikler en alvorlig posttraumatisk stresslidelse eller syndrom kan man oppleve at posttraumatisk stress har en negativ innflytelse på ens liv.

Symptomer på posttraumatisk stress er vanligvis som følger:

  • “Flashbacks” eller gjenopplevelse av traumatiske hendelser
  • Mareritt som er relatert til den traumatiske hendelsen
  • Angst/stressreaksjoner på å skulle settes i en situasjon som minner en mer eller mindre konkret om den traumatiske hendelsen
  • Hyperårvåkenhet – altså at man er overdrevent på vakt
  • Skvettenhet
  • Aggresjon
  • Søvnproblemer

For at man skal kunne kalle disse tilstandene for symptomer på posttraumatisk lidelse må symptomene vare mer enn en måned og forårsake betydelig svekkelse i sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder. Som sagt vil det likevel være en del mennesker som opplever posttraumatisk stress som en del av sin hverdag uten at de har en diagnose.

Svært mange opplever å være stresset i dagens samfunn, og mange opplever stress som følge av psykiske og emosjonelle påkjenninger i oppveksten eller i hverdagen. Når vi snakker om posttraumatisk stress tenker vi på mer spesifike hendelser der man kanskje har opplevd at man var truet på livet, eller at noen man var glad i var truet på livet, eller at man selv eller noen i ens nærhet har opplevd en trussel mot sin fysiske, seksuelle eller psykiske integritet. Trusselen må ha vært opplevd som overveldende i forhold til ens evne til å mestre situasjonen. Da kan vi snakke om et psykisk ”traume”. Ordet “traume” kommer egentlig fra medisinen og beskriver en fysisk skade i kroppen. Med andre ord handler traumer om opplevelser som  ofte kjennes ut som reelle sår eller skader på sjelen, sinnet eller hjertet.

Traumatiske opplevelser som ofte leder til posttraumatisk stress kan for eksempel handle om å ha opplevd vold, seksuelle overgrep eller alvorlige ulykker. Mennesker som har gjennomlevd krig eller tortur vil også ofte utvikle posttraumatisk stress. Mennesker som har opplevd mye utrygghet og omsorgsvikt i barndommen kan også utvikle posttraumatisk stress, selv om volden ikke nødvendigvis har vært fysisk.

I rosenmetoden jobber vi ofte med mennesker som har utviklet endel stressreaksjoner som følge av traumer. Dersom det er snakk om en svært alvorlig stresslidelse med akutte symptomer som for eksempel hyppige angstanfall hender det at man trenger medisinering eller bør gå i samtaleterapi. Da bør man vente med rosenmetoden

Mennesker med posttraumatisk stress som imidlertid føler seg sterke nok til å kunne bearbeide det de har opplevd med den hensikt å komme videre i livet kan imidlertid ha stort utbytte av en fysisk tilnærming som rosenmetoden, ettersom stresset sitter i kroppen. Ofte vil posttraumatisk stress kunne heles best gjennom en kombinasjon av samtaleterapi og fysisk behandling.

Jeg har personlig svært  god erfaring med å jobbe med posttraumatisk stress i rosenmetoden.

Les mer om stress her.

 

 

 

Legg igjen et svar