Forskning på Rosenmetoden

Foreløpig foreligger det ikke noen avsluttet forskningsrapport om rosenmetoden, men flere prosjekter har allerede vært i gang i mange år.

Stockholms Universitet / Psykologiska Institusjonen:  To avhandlinger som omhandler klienters erfaring med Rosenmetoden.   Man forsker på endring / bedring av eventuelle kroppslige plager, økt selvinnsikt og forståelse av sammenhenger mellom kroppens signaler, egne atferdsmønstre og psykisk helse som følge av behandlinger i rosenmetoden.

Karolinska Instituttet i Stockholm: ”Lugn och berøring” av professor i fysiologi, Kerstin Uvnæs Moberg.   Omhandler berøring og frigjøring av hormonet oxytocin og har en rekke referanser til relevante forskningsartikler.   Konklusjonen er bl.a. at en dyp og tilstedeværende berøring og kroppskontakt øker forekomsten av oxytocin, et hormon som virker beroligende og kan redusere stresstilstander i kroppen.

Universitet i Tromsø: Psykiater Hal Sexton, professor ved universitet i Tromsø og avd. overlege DPS Øst-Finnmark, har fått tilsagn om midler fra Norges Forskningsråd til et større forskningsprosjekt. Prosjektet skal gå ut på kartlegging av mulige effekter av Rosenmetoden på klienters fysiske og psykiske helse. Det tas sikte på å registrere både klienters og terapeuters opplevelse av, og erfaring med, hva som skjer under en behandling.   I tillegg å kartlegge hvilken endring som skjer og hvordan endringsprosessen foregår.

Legg igjen et svar