Behandlinger etter rosenmetoden og hvordan det virker

“Avspenning er nøkkelen til bevissthet”
 .
(Marion Rosen)
.

Resultatene av behandlinger etter rosenmetoden innebærer ofte en minsking av smerter og spenninger og en økning i vitalitet og livsglede, og en reduksjon av stress. Mange opplever å bli mer klar over hva de egentlig vil og hva som er deres virkelige mål i livet. Man blir gjerne bedre på å ta valg som øker livskvaliteten, og det blir lettere å være seg selv og følge sine egne formål i livet.

Behandlinger etter rosenmetoden pleier å medføre:

 • Avspenning av musklene og opphør av kroniske muskelspenninger
 • Stressreduksjon
 • Økt fleksibilitet og vitalitet
 • Dypere bevissthet om kropp og følelser
 • Oppmuntring til personlig vekst

Metoden er kan også utgjøre et veldig bra kompliment til andre terapitformer og psykoterapeutiske behandlingsformer.

Mennesker som får utbytte av rosenmetoden er spesielt:

 • De som har fysiske smerter og ubehag
 • De som har psykosomatiske lidelser
 • De som har muskelspenninger og fysiske holdningsproblemer
 • De som ønsker å bli mer avspente under fysisk aktivitet
 • De som bruker kroppen for å uttrykke seg selv (sportsutøvere, performance-kunstnere, folk som snakker mye offentlig, foredragsholdere)
 • De som sliter med kronisk stress
 • De som føler seg utmattet/utbrent
 • De som går i psykoterapeutisk behandling
 • De som bærer på traumatiske opplevelser, sliter med symptomer på medavhengighet eller andre former for psykisk stress, gjerne som følge av vanskelige relasjoner.
 • De som søker fysisk, emosjonell og spirituell vekst

Hvordan foregår en behandling?

En behandling varer vanligvis i en time fra klienten kommer inn til hun eller han går ut. Dermed foregår ca 50 minutter av behandlingen på en massasjebenk. Klienten pleier å ta av seg klærne bortsett fra undertøyet, og får i stedet et teppe over seg for å holde varmen og føle seg dekket til. Dersom man foretrekker å beholde klær på er det helt i orden, men det anbefales da at man har på noe som sitter løst og behagelig. Best resultat får vi imidlertid når huden blir direkte berørt.  Man pleier å gi behandling på ryggen/baksiden først, for så å snu i løpet av behandlingen slik at man får behandling på forsiden av kroppen. Klienten får en pute under anklene når hun/han ligger på magen, som flyttes opp under knærne når hun/han ligger på ryggen. Dette er for å gi støtte til korsryggen. Vi bruker ikke pute under hodet med mindre klienten har spesielle nakkesmerter som krever støtte.

Rosenterapeuten bruker ikke massasjeolje og heller ikke harde grep eller knaing. Vi “fikser” ikke muskelspenningene på samme måte som massører, fysioterapeuter eller kiropraktorer. I stedet møter vi spenningene med myke, respektfulle hender som “lytter” til spenningen og pustemønsteret i kroppen, med den tanken at spenninger er en måte å holde tilbake uforløste følelser og behov. Vår erfaring med metoden er at kroppens spenninger nærmest sitter på minner vi har gjemt bort, og at minnene kommer opp  i bevisstheten når spenningene som har holdt dem tilbake blir sett, møtt og gitt støtte (akseptert) rent fysisk.  Det er ikke uvanlig at uforløst gråt eller latter kommer opp i en behandlingssituasjon. Det er helt i orden!

Det største utbyttet av behandling kommer over tid, med jevnlige behandlinger. Hvor lenge man holder på avhenger helt av klienten.

Hvordan virker rosenmetoden?

Rosenmetoden ble utviklet gjennom mange års erfaring og ikke gjennom teori. Fysioterapeuten Marion Rosen oppdaget etterhvert at hennes spesielle måte å møte spenninger på i stedet for å fikse dem hadde dyptgående og varig virkning og at det bedret klientenes livskvalitet og fleksibilitet. Hennes erfaring var at kroppen lagret minner som bevisstheten har glemt, og at minnene som kommer opp i lyset igjen gir innsikt i årsaken til at vi påbegynte et handlingsmønster, et reaksjonsmønster i tillegg til kroniske spenninger. Hun la også merke til at mennesker som hadde like typer spenninger i de samme kroppsdelene gjerne hadde like typer handlingsmønstre og reaksjonsmønstre. Alle vi som har fulgt i hennes fotspor har gjort de samme erfaringene. Det er vår mangeårige erfaring at metoden virker etter sin hensikt.

Vitenskapelig forskning på rosenmetoden er derimot nesten ikke-eksisterende, selv om det nå i mange år foregår et interessant forskningsprosjekt om metoden ved Karolinginska Institut i Sverige. I tillegg har Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi ved Statens Lantbruksuniversitet i Uppsala satt virkningen av rosenmetoden i sammenheng med sin 25-årige forskning på hormonet oxytocin. Dette hormonet produseres naturlig av hjernen gjennom kjærlig og respektfull berøring, særlig rolig, myk berøring som vedvarer lenger enn et kvarter. Oxytocin virker muskelavslappende, beroliger nervesystemet og fremmer følelsen av velvære, ro og trygghet. Det er vår erfaring at nettopp disse beroligende elementene fører til at den som mottar behandling trygt kan slippe gamle spenninger og bearbeide det som en gang har vært for vanskelig å ta tak i.

Bøker om oxytocin av Kerstin Uvnäs Moberg

Lugn och beröring – oxytocinets läkande verkning i kroppen

Närhetens hormon – oxytocinets roll i relationer

“Bivirkninger”?

Selv om behandlinger er dyptgående og har varig virkning, er ikke dette noen mirakelkur som fikser alle problemene dine på ett-to-tre. Den vil kunne hjelpe deg til å ta bedre valg i livet og til å håndtere ting lettere enn før.

Når man begynner prosessen med behandlinger over en periode vil man ofte kunne oppleve at man blir mer følsom og at det er vanskeligere å “holde maska” i situasjoner som egentlig oppleves som uutholdelige. Dette er en følge av at man kommer mer i kontakt med det man egentlig føler og de grensene man faktisk har. Man vil da også oppleve situasjoner man før har tålt – på bekostning av seg selv - som akkurat så utålelige man dypest sett opplever det.

Klienten bør være klar til å ta et oppgjør med forhold og relasjoner som ikke tjener deg, og vite at du plutselig kan komme til å sette foten ned der du før holdt ut.

Klienten bør også være klar over at det kan komme opp minner og følelser du kanskje har brukt hele livet på å holde tilbake. Dette krever endel mot. Mange velger å unngå terapi eller avslutte terapi fordi de ikke vil “grave i møkka”. Problemet er selv om du velger å overse det er faktisk “møkka” fortsatt der og virker i både kropp og sinn, uten at du helt får tak i hva det er som driver fram negative relasjoner og handlingsmønstre fordi du nekter å se på det som skjuler seg i dypet. Å se det du har gjemt bort og glemt i øynene vil for et normalt friskt menneske være nøkkelen til varig helbredelse og positiv transformasjon. I rosenmetoden får du hjelp og støtte til å bearbeide disse tingene i en trygg sammenheng. Rosenterapeuten har selv gått gjennom mye behandling og vil være i stand til å møte dine frykter uten selv å bli redd, og kan dermed være en støtte og veileder på reisen inn i din indre verden.

Når man har trent litt mer enn man er klar til, blir man ofte svært støl etterpå, når man endelig får slappet av. På samme måte vil en muskelspenning som endelig slipper etter mange års hold, ofte bli støl. En muskel i spenn er en muskel i intenst arbeid. En muskel i kronisk spenn over mange år er en muskel som har arbeidet uten et sekunds hvile i mange år. Det er derfor naturlig at man opplever stølhet og stivhet ettersom kroppen slipper spenningene. Dette er en forbigående effekt, et godt tegn på at behandlingen virker. På samme måte som man må ned i mørket for å belyse det ofte smertefulle som er gjemt der, så opplever man ofte en viss økning i smerter akkurat mens helbredelsesprosessen pågår. Resultatet er imidlertid avspenning og færre smerter.

.

.

.

.

.

.

.

,

,

.

.

.

.

.

.

.

Legg igjen et svar