Er det noen ganger rosenmetoden ikke passer?

Selv om alle som kommer til behandling skal kunne forvente å bli møtt med respekt og toleranse, hender det noen ganger at vi vil anbefale andre former for behandlinger. Dette vil ofte gjelde:

  • Mennesker i akutt livskrise (sorg, brudd, tap av kjære, økonomiske utfordringer)
  • Mennesker med tunge psykiske lidelser
  • Mennesker som har alvorlige rusproblemer
  • Barn

Mennesker i akutt livskrise

De spenningene vi har i kroppen er et naturlig forsvar vi har utviklet for å greie å holde oss oppe/stå imot livets utfordringer. De fleste som føler at de er klare til å få behandling har mer eller mindre ubevisst innsett at de ikke lenger trenger dette forsvaret – at det fysiske forsvaret av spenninger har blitt mer av et hinder enn en hjelp.

Men noen ganger er man midt oppe i en situasjon der man faktisk fremdeles har behov for dette forsvaret. Dersom problemet for eksempel skulle være mishandling, og man fremdeles lever i et forhold der man blir mishandlet, kan det være vanskelig å bryte ned det forsvaret man har utviklet ettersom kroppen fortsatt opplever at dette er nødvendig.

Eller dersom man opplever en akutt livskrise, for eksempel dersom man nettopp har mistet kjære og opplever dyp sorg: Da kan det være greit å vente litt med denne typen behandlig ettersom forsvaret kanskje er det som hjelper deg til å holde deg oppe. I slike tilfeller ville jeg nok anbefalt samtaleterapi i første omgang, slik at man kan få den roen og tryggheten som kreves for å kunne bearbeide det som ikke lenger er aktuelt, men som fremdeles har innvirkning på ens helse.

Tunge psykiske lidelser

Tunge psykiske lidelser som krever medisinering er ikke alltid forenlig med rosenmetoden, som krever at du er klar til å ta imot det som måtte komme opp fra glemselen og at du har innsikt og trygghet nok til å greie å bearbeide dette.

Dersom du har akutt angstproblematikk, tung depresjon eller psykoser er det nok best å vente med rosenmetoden til annen behandling i for eksempel psykiatri og medisinsk behandling har hjulpet deg til å mestre hverdagen.

I tilfeller av angst og depresjon hender det at alternative metoder faktisk kan være effektivt. Jeg vet at EFT (Emotional Freedom Techniques)  noen ganger har hatt overraskende gode resultater på disse typer problemstillinger, selv om det selvsagt er viktig med en dyktig terapeut. En EFT-terapeut jeg kan anbefale på grunnlag av gode resultater på dette området såvel som rusproblematikk er Anette Westgaard.

Alvorlige rusproblemer

Jeg behandler med glede eks-narkomane, men dersom du fremdeles har en tung rusproblematikk kan det nok være metoder som vil fungere bedre for deg enn rosenmetoden. Rosenmetoden krever at du kan gå inn i deg selv og ta tak i dyptliggende problemstillinger. Rus er gjerne et symptom på det motsatte – et behov for å flykte fra seg selv. Jeg vet at mange rusavhengige møter lite forståelse og sympati fra behandlingsinstitusjoner. Dersom du er rusavhengig og har lyst til å få alternativ behandling mot dette i tillegg til de ordinære tilbudene til rusmisbrukere, eller har opplevd at disse ikke hjelper deg, vil jeg anbefale at du gir EFT (Emotional Freedom Technique) en sjanse, ettersom denne metoden noen ganger har overraskende gode resultater på avhengighetsproblematikk. En EFT terapeut jeg kan anbefale på bakgrunn av mitt kjennskap til flere gode resultater er Anette Westgaard.

Barn

Barn har ikke selvstendigheten og selvinnsikten som skal til for å få det fulle utbytte av rosenmetoden. Dessuten er barn i en situasjon der de er fullstendig avhengige av sine omgivelser for hvordan de har det, og trenger derfor sitt forsvar. De fleste problemer med muskelspenninger oppstår som følge av et behov for forsvar, for å holde tilbake overfor omgivelsene og i særdeleshet overfor foreldre og andre familiemedlemmer. Dersom foreldre bekymrer seg for at barnet har fysiske og emosjonelle problemer som vanlig medisinsk/psykologisk behandling ikke hjelper dem med vil jeg anbefale at foreldrene selv kommer til behandling i rosenmetoden. Når foreldrene opplever større selvinnsikt og økende bevissthet om hvordan de selv tenker og føler, vil dette indirekte ha en svært gunstig innvirkning på barnet.

Jeg vil ikke anbefale rosenmetoden til barn, og sjelden til ungdom før de har flyttet hjemmefra og ikke lenger er avhengige av foreldre. Unge over femten år som har konkrete traumer som ikke er knyttet til foreldrene eller familien forøvrig (for eksempel seksuelle overgrep utført av utenforstående) kan motta behandling, men da i kombinasjon med samtaleterapi og helst også etter prat med lege og psykolog.

.

.

.

Legg igjen et svar