“Bivirkninger”?

Selv om behandlinger er dyptgående og har varig virkning, er ikke dette noen mirakelkur som fikser alle problemene dine på ett-to-tre. Slike behandlinger finnes ikke. Metoden vil imidlertid kunne hjelpe deg til å ta bedre valg i livet for deg selv,  og til å håndtere vanskelige ting lettere enn før.

Maskeslipp…

Når man begynner prosessen med behandlinger over en periode vil man ofte kunne oppleve at man blir mer følsom og at det er vanskeligere å “holde maska” i situasjoner som egentlig oppleves som uutholdelige. Dette er en følge av at man kommer mer i kontakt med det man egentlig føler og de grensene man faktisk har. Man vil da også oppleve situasjoner man før har tålt – på bekostning av seg selv – som akkurat så utålelige man dypest sett opplever det.

Klienten bør være klar til å ta et oppgjør med forhold og relasjoner som ikke tjener deg, og vite at du plutselig kan komme til å sette foten ned der du før holdt ut.

“Grave i møkka”?

Hvis du slipper frem det du har inne i deg
vil det du har inne i deg frelse deg
 
Hvis du ikke slipper frem det du har inne i deg
vil det du har inne i deg ødelegge deg
 
                               Jesus (Thomasevangeliet)
 
 

Klienten bør også være klar over at det kan komme opp minner og følelser du kanskje har brukt hele livet på å holde tilbake. Dette krever endel mot. Mange velger å unngå terapi eller avslutte terapi fordi de ikke vil “grave i møkka”.

Problemet er selv om du velger å overse det er faktisk “møkka” fortsatt der og virker i både kropp og sinn, uten at du helt får tak i hva det er som driver fram negative relasjoner og handlingsmønstre fordi du nekter å se på det som skjuler seg i dypet. Over tid kan disse skjulte spenningene og det indre stresset de skaper forårsake fysiske smerter og psykosomatiske lidelser.

Å se det du har gjemt bort og glemt i øynene vil for et normalt friskt menneske være nøkkelen til varig helbredelse og positiv transformasjon. I rosenmetoden får du hjelp og støtte til å bearbeide disse tingene i en trygg sammenheng. Rosenterapeuten har selv gått gjennom mye behandling og vil være i stand til å møte dine frykter uten selv å bli redd, og kan dermed være en støtte og veileder på reisen inn i din indre verden.

Stølhet – Verre før det blir bedre?

“Når indre mykhet leter frem den hemmelige smerten
vil smerten selv knuse den harde steinen der
og, ah! La sjelen slippe frem!”
 
         (Rumi)
 

Når man har trent litt mer enn man er klar til, blir man ofte svært støl etterpå, når man endelig får slappet av. På samme måte vil en muskelspenning som endelig slipper etter mange års hold, ofte bli støl. En muskel i spenn er en muskel i intenst arbeid. En muskel i kronisk spenn over mange år er en muskel som har arbeidet uten et sekunds hvile i mange år. Det er derfor naturlig at man opplever stølhet og stivhet ettersom kroppen slipper spenningene. Dette er en forbigående effekt, et godt tegn på at behandlingen virker. På samme måte som man må ned i mørket for å belyse det ofte smertefulle som er gjemt der, så opplever man ofte en viss økning i smerter akkurat mens helbredelsesprosessen pågår. Resultatet er imidlertid over tid avspenning og færre smerter.

.

.

.

.

.

.

.

,

,

.

.

.

.

.

.

Legg igjen et svar